Få svaret med en gratis #GetModern Infrastructure Assessment fra Advania

IT-infrastrukturen din har kanskje et stort potensial for optimalisering og besparelser

Den digitale overgangen betyr at kravene til en effektiv og moderne IT-infrastruktur er større enn noen gang. Teknologi har blitt et viktig konkurranseparameter for mange bedrifter. Økende krav til både effektiv drift, raskere implementering av nye forretningstiltak, høyere stabilitet og optimal sikkerhet samtidig som kostnadene skal holdes nede, er en realitet for mange.
Teknologisk utvikling har mange krav, derfor kan det raskt oppstå “hull” i den eksisterende IT-infrastrukturen. Disse hullene er det selvfølgelig viktig å tette så man ikke sløser med ressurser, men det handler om mye mer enn det. Det handler om å sikre bedriftens fremtidige konkurransedyktighet gjennom optimalisering av IT-infrastrukturen som kan matche de kravene som bare blir større med tiden.
I et moderne datasenter snakker man ofte om “hyperkonvergert infrastruktur”, som er en superoptimalisert løsning i forhold til hva man ellers har av muligheter i dag. Det er en optimalisering av den tiden som bedriftene bruker på å implementere en løsning til den begynner å levere det man ønsker. Et eksempel kan være Dell EMC VxRail, som populært kalles “datasenter in a box”, hvor enkel 2U appliance inneholder nok server- og lagringskapasitet til å dekke behovene til flere bedrifter.

For å hjelpe deg til å ta det første steget mot en moderne og fremtidssikret IT-infrastruktur der det ikke blir sløst med ressurser, kan vårt ekspertteam nå tilby gratis #GetModern Infrastructure Assessment i samarbeid med Dell EMC.

Et eksempel fra virkeligheten
Et av de assessments som Advania har utført på vegne av Dell EMC, har avdekket  følgende optimaliseringspotensiale:

Hva er et #GetModern Infrastructure Assessment?

En Infrastructure Assessment gir deg et oversiktsbilde over hvilke hull du har i din IT-infrastruktur. En analyse basert på ytelsen til flere hundre parametere fra blant annet lagring, nettverk og servere, viser hvor det fnnes vesentlige besparingsmuligheter eller optimaliseringsmuligheter i din infrastruktur.
Dine ytelsesverdier og driftskostnader sammenlignes med det du kan oppnå ved å oppgradere helt eller delvis til en moderne infrastruktur, basert på de nyeste teknologiene fra Dell EMC.

Besparelses- og optimaliseringspotensialet synliggjøres i en rapport som er tilpasset din bedrift. Den viser også hvor raskt en eventuell investering i ny maskinvare betaler seg selv.

Hvordan fungerer det i praksis?

#GetModern Infrastructure Assessment blir gjennomført av Advania's ekspertteam. Det er så lett som "plug-and-play": Verktøyet Live Optics, som er utviklet av Dell EMC, blir installert. Det den da gjør, er at den samler inn og analyserer metadata omkring belastning i hele infrastrukturen.

Etter 1–7 dager samles informasjonene i en rapport som synliggjør besparelses- og optimaliseringspotensialet når det gjelder hastighet, responstider, driftssikkerhet, strømforbruk osv. Verktøyet fungerer på all maskinvare. Du trenger derfor ikke å bruke Dell EMC på forhånd, for å få en vurdering av din IT-infrastruktur.

#GetModern Infrastructure Assessment er
100% uforpliktende.

Hvordan får jeg en gratis assessment?

Hvis du ønsker en gratis assessment, kan du fylle ut dette skjemaet. Når du har gjort det, kontakter Advania deg. Ønsker du et uforpliktende møte omkring hva et #getmodern Infrastructure Assesment innebærer, kan vi sørge for det. Du er også velkommen til å ringe oss på 815 58 040 eller sende en e-post til advania@advania.no